Cielené a riadené cvičenia a rehabilitačné úkony vedené odborníkom

  • Nedarí sa Vám OTEHOTNIEŤ ?
  • Potrebujete posilniť PANVOVÉ DNO ?
  • Máte BOLESTIVÚ menštruáciu ?
  • Máte problémy s CHRBTICOU ?
  • Ťaží Vás znížená schopnosť dosiahnuť normálny ORGAZMUS ?

Alternatívna možnosť riešenia gynekologických problémov – tiež ženskej neplodnosti. Táto metóda by mala byť metódou prvej voľby u manželských párov, ktoré majú problém s otehotnením.

Ženská neplodnosť sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie a v mnohých prípadoch je možné jej riešenie rehabilitačnou metódou, ktorú pred rokmi zaviedla rehabilitačná sestra pani Mojžíšová, pôsobiaca vtedy na Karlovej univerzite v Prahe. Podstata jej metódy spočíva v tom, že vo veľkom počte prípadov je neplodnosť zapríčinená poruchami inervácie vnútorných orgánov v dôsledku blokád na chrbtici, po odstránení ktorých použitím rehabilitačných metód často dochádza k náprave. Ide pritom o postup založený najprv na cvičeniach zameraných na uvoľnenie svalových spazmov, posilnenie dôležitých svalových partií ako aj určité  samonaprávanie blokovaných úsekov chrbtice. Následne potom po primeranom čase cvičení sa vykonávajú cielené techniky na uvoľnenie blokovaných segmentov chrbtice.

Metóda sa úspešne používa aj pri iných gynekologických problémoch, ako napr. bolestivá menštruácia, prípadne neschopnosť ženy dosiahnuť normálny orgazmus.

Vhodným doplnením je aj regeneračná procedúra  – kryoterapia.

Poďme spolu komplexne uchopiť problém, aby sa už konečne začal kvalitne riešiť.

Ako začať?

  1. Zavolajte na voľný termín konzultácie na čísle 0918 299 784
  2. Konzultácia
  3. Dohodnutie vhodného termínu cvičenia
  4. Spolupráca klienta a odborníka pri postupných riadených krokoch k pozitívnym výsledkom