OTVÁREME NOVÝ TERMÍN KURZU

Na dohodnutie cvičenia a konzultácie s odborným lekárom volajte na 0918 299 784.

Predpokladaný začiatok kurzu 23.9.24 (pondelok).
Hodiny sú plánované v pondelok o 17:00 a štvrtok o 17:00.
Prípadná korekcia dňa alebo času (v prospech väčšiny) nie je vylúčená.

Cielené a riadené cvičenie s lekárom

  • Túžite OTEHOTNIEŤ a doterajšie vyšetrenia Vám nedali odpoveď, prečo sa to stále neudialo ?
  • Posilnite si PANVOVÉ DNO ?
  • Zmiernite si BOLESTIVÚ menštruáciu ?
  • Zbavte sa problémov s CHRBTICOU ?
  • Chcete dosiahnuť krajší ORGAZMUS ?

Mojžišovej metóda predpokladá približne 30% úspešnosť otehotnenia, vysokú úspešnosť upravenia problémov s únikom moču, s ustúpením bolestí chrbtice atď. Samozrejme pri splnení zásad a odporúčaní.
Lekár, ktorý sa priamo učil V Prahe u zdravotnej sestry pani Mojžišovej, vás bude trpezlivo učiť a sprevádzať celým priebehom kurzu.

Alternatívna možnosť riešenia gynekologických problémov – tiež ženskej neplodnosti. Táto metóda by mala byť metódou prvej voľby u manželských párov, ktoré majú problém s otehotnením. Ženská neplodnosť sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie a v mnohých prípadoch je možné jej riešenie rehabilitačnou metódou, ktorú pred rokmi zaviedla rehabilitačná sestra pani Mojžišová, pôsobiaca vtedy na Karlovej univerzite v Prahe. Podstata jej metódy spočíva v tom, že vo veľkom počte prípadov je neplodnosť zapríčinená poruchami inervácie vnútorných orgánov v dôsledku blokád na chrbtici, po odstránení ktorých použitím rehabilitačných metód často dochádza k náprave. Ide pritom o postup založený najprv na cvičeniach zameraných na uvoľnenie svalových spazmov, posilnenie dôležitých svalových partií ako aj určité  samo-naprávanie blokovaných úsekov chrbtice. Následne potom po primeranom čase cvičení sa vykonávajú cielené techniky na uvoľnenie blokovaných segmentov chrbtice.

Aj MUŽI sú vítaní. Cvičenie pomôže aj im pri bolestiach chrbtice, posilnení svalov trupu alebo budú psychickou oporou pre svoje polovičky a nápomocní pri pamätaní si správneho prevedenia cvičenia pre domáce opakovanie.

Podporným doplnením je aj regeneračná procedúra – KRYOTERAPIA.

Pomôžeme Vám komplexne uchopiť problém, aby sa už konečne začal kvalitne riešiť.

.

O priebehu kurzu:
1. Individuálna konzultácia s lekárom, ktorý navrhne kroky na zlepšenie Vášho stavu. Stojí 30€.
Ak sa rozhodnete pre absolvovanie kurzu, konzultácia bude odpočítaná z ceny kurzu.
Celým kurzom Vás bude sprevádzať lekár, s ktorým ste konzultovali Váš zdravotný stav.
2. Prvá hodina – cvičebno informatívna.
3. Cvičenie s lekárom  
   – 2x týždenne. Dĺžka cvičenia 45 minút. Trvanie kurzu 10 týždňov.
   – účastníkov v skupine: maximálne 15, minimálne 8.

​4. Pre lepšie výsledky odporúčame cviky cvičiť aj doma. Ideálne každý deň.
​5. V prípade potreby alebo záujmu záverečné individuálne vyšetrenie*.

Cena kurzu: 12€ na hodinu v sprievode lekára
– celková klasická cena kurzu: 300€ na jednu osobu možnosť platby na 2 splátky.
Prvá splátka najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu druhá pred začiatkom piateho týždňa.
– V prípade uhradenia celého kurzu najneskôr 7 dní pred začiatkom, platí pre Vás ZVÝHODNENÁ CENA 270€ vrátane individuálnej konzultácie. Čo vychádza 12€ na hodinu po odpočítaní konzultácie.

Ďalšie výhody počas trvania kurzu:
Účastníci sa môžu tešiť zvýhodneným cenám vstupov do kryokomory :
50% zľava na prvé 3 vstupy
10% zľava na permanentky pre lokálnu a celotelovú kryoterapiu.
– držiteľom VIPcard s logom KRYO Košice (s platnou ročnou zľavou 10% alebo 20%) dávame naviac 5% zľavu na permanentky pre lokálnu aj celotelovú kryoterapiu. To znamená, že Vaša zľava bude 15% alebo 25%.

Pri vynechaní hodiny, nevyužitý „kredit“ viete využiť na vstupy do kryokomory.
V prípade nenaplnenia počtu 8 alebo vyššieho záujmu, Vás budeme popred informovať o zmene termínu.

*Záverečná individuálna manipulačno-rehabilitačná hodina je vyžadovaná pre účastníčky, ktoré chodili na kurz ohľadom sterility. V prípade potreby alebo záujmu si danú záverečnú hodinu môžete zarezervovať u lekára i z iných dôvodov.

  1. Prvá záverečná individuálna manipulačno-rehabilitačná hodina 40€ (trvanie cca 1h).
  2. Druhá záverečná individuálna manipulačno-rehabilitačná hodina 25€ (cca 1/2h). Na upevnenie je ideálne manipulačno-rehabilitačnú hodinu opakovať hneď na druhý deň.
  3. Tretia záverečná kotrola po troch mesiacoch, kedy po vyšetrení odborník, podľa potreby, odporučí adekvátnu dodatočnú manipuláciu.

Prečo nápravná rehabilitačná hodina až na záver po kurze? Pretože svaly cvičením spevnejú a budete mať návyky správnejšieho cvičenia a držania tela. Toto je dôležité, aby sa lepšie zabezpečilo udržanie napravenej chrbtice v správnej pozícii po manipulácii.

Kurz je možné opakovať znova, jednak pre ujasnenie správnej techniky cvičení ale aj lepšej motivácii cvičenia v kolektíve.

Počet miest obmedzený. Storno podmienky 10% z kurzu 7 dní pred začiatkom kurzu.

Cena za záverečné individuálne nápravné rehabilitačné úkony budú hradené individuálne po absolvovaní kurzu po odkonzultovaní s doktorom. Týka sa to najmä účastníkov ohľadom sterility a nápravy chrbtice. Predpokladaný výsledok ohľadom sterility sa postupne dostavuje do pol roka, dovtedy klient pokračuje v naučených cvikoch.

.

 +421 918 299 784

    kryokosice@gmail.com

 …  OC Optima, Moldavská cesta 32, Košice 040 11

www.facebook.com/kryokosice

www.instagram.com/kryokosice

Kontaktné údaje a obrázok mapky nájdete aj na: https://kryokosice.sk/kontakt/ (úplne dole)