KRYOTERAPIA je najúčinnejšia forma regenerácie, zvyšovania výkonnosti a skvalitňovania života.

Kompletný terapeutický priebeh zahŕňa dve základné fázy:

  • Pobyt v kryokomore s optimálnou rehabilitačnou teplotou –120°C počas (cca) troch minút. Tieto hodnoty potvrdili mnohé vedecké štúdie, dlhodobých pozorovaní a štatistických údajov.
  • Približne pätnásťminútová pohybová aktivita na trenažéroch alebo vlastnou váhou.

Základná kúra kryoterapiou zahŕňa desať vstupov, vybraných čo najskôr za sebou. Je ideálne takéto kúry absolvovať 4x ročne a potom, Vy sa nám budete chváliť, v čom Vám pomohla táto úžasná terapia.

Každý z nás je iný, má iný problém a inak dlho sa s ním potýka, preto sa nám zverte so svojimi problémami, aby sme Vám vedeli nastaviť čo najideálnejšiu kúru. Taktiež i počas priebehu kúry je dôležité hovoriť ako sa cítite, aby sme v prípade potreby kúru upravili. Chceli by ste dosahovať tie najlepšie výsledky, nie?

Dobrá rada: ak po niečom túžite či to súvisí so športom, fyzickým či psychickým zdravím, peknou postavou, „mužskou“ výkonnosťou, atď, atď, majte na pamäti vetu jedného slávneho a úspešného človeka (človeka, ktorého si podľa citátu nájdete): „Môžete mať buď výsledky alebo výhovorky. Nemôžete mať oboje.“

Lokálna kryoterapia sa používa pri rehabilitácii konkrétneho miesta. V kombinácii s celotelovou kryoterapiou sa regenerácia umocňuje.

  • poúrazové stavy: poškodené svaly, kĺby, rýchlejšia rehabilitácia pri zlomeninách kostí.
  • choroby: kožné, pohybového aparátu a ďalšie

Viac sa dočítate v podstránke „Účinky kryoregenerácie“.