História liečebného používania chladu je známa už od obdobia okolo roku 2500 pred n.l. Starovekí Egypťania odporúčali hypotermiu na zmenšenie opuchu, zastavenie krvácania. Hypokrates (5. storočie pred n. l.) taktiež popisoval výrazný protibolestivý účinok pri schladení postihnutého miesta.

V širšom rozmere sa táto metóda rozvinula počas napoleonských vojen, keď sa veľký počet ťažkých zranení riešil amputáciami a na znecitlivenie poškodených končatín slúžili obklady z ľadu alebo snehu.

Od minulého storočia sú známe lokálne protibolestivé anestetiká, ktoré sa využívajú hlavne v športovej medicíne. Jedná sa o prchavú kvapalinu etylchloridu (chlóretán) v spreji. Po nastriekaní na kožu sa kvapalina rýchlo odparuje a tak ju ochladzuje.

O súčasnej liečbe chladom môžeme hovoriť od doby, keď skvapalnili kyslík a dusík a umožnili tak priemyselnú produkciu týchto chladiacich tekutín. Z hľadiska bezpečnosti sa na komerčné chladenie využíva dusík.

V prvej polovici 20. storočia sa rozvinula kryobiológia, veda o bunkových zmenách podmienených extrémne nízkymi teplotami a v nadväznosti na ňu sa zrodila koncepcia kryoterapie, teda impulznej stimulujúcej povrchovej aplikácie teplôt nižších ako – 100 °C v krátkom časovom úseku (dve až tri minúty). Jej zavedenie do lekárskej praxe sa pripisuje Japoncovi Toshiro Yamauchimu, ktorý sa podieľal aj na skonštruovaní prvej kryogenickej komory na svete (1978).

Vedci sa vplyvu na ľudský organizmus hlbšie zaoberajú takmer 30 rokov. Vypracovali množstvo štúdií na aplikácie extrémne nízkych teplôt.

  • Najoptimálnejšia teplota a jej pozitívny účinok na organizmus.
  • Najoptimálnejšia doba pôsobenia.
  • Vplyv nízkych teplôt na rôzne choroby.
  • Regenerácia organizmu pri športe a zvyšovanie výkonnosti.

Pre kryoterapiu je najideálnejšia teplota -120 až -130 stupňov pod nulou. Každé ďalšie znižovanie teploty už nemá žiaden výraznejší efekt. Nie je to žiadna atrakcia, ale študijne dokázaná regeneračná a pomocná liečba. Najlepšie by o tom vedeli porozprávať konkrétni ľudia, ktorým táto terapia pomohla.

Na stránke www.kriosystemlife.com si môžete prečítať odborné informácie o kryokomore a prístroji na lokálnu kryoterapiu.